Chart Móc Gấu Teddy

Gấu teddy là một biểu tượng kinh điển của sự dễ thương và là món đồ chơi ấm áp quen thuộc với tuổi thơ mỗi người. Đối với những người yêu thủ công và thích sự đơn giản, chart móc gấu Teddy là một hành trình thú vị và sáng tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm vào thế giới len và kim móc để tạo ra một chiếc gấu teddy xinh xắn, từ đôi bàn tay sáng tạo của bạn. Hãy bắt đầu hành trình thủ công móc gấu Teddy này và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa với Len Cute.

Bạn đang đọc Chart Móc Gấu Teddy trong chuyên mục Chart Móc Gấu của Len Cute 🧶

Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy

Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy 
Hướng Dẫn Móc Gấu Teddy

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: màu sắc tùy thích
 • Mắt thú: size 18 hoặc 20mm
 • Kim khâu, bông nhồi

Ký Hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm

Chart Móc Gấu Teddy

Chart Móc Gấu Teddy 
Chart Móc Gấu Teddy

Đầu

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15: (13X, V)*6 (90)

R16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

R17: (15X, V)*6 (102)

R18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

R19: (17X, V)*6 (114)

R20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

R21: (19X, V)*6 (126)

R22: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

R23: (21X, V)*6 (138)

R24: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

R25: (47X, V)*3 (147)

R26: 24X, V, (48X, V)*2, 24X (150)

R27: (49X, V)*3 (153)

R28: 25X, V, (50X, V)*2, 25X (156)

R29-50: 156X

R51: 25X, A, (50X, A)*2, 25X (153)

R52: (49X, A)*3 (150)

R53: 24X, A, (48X, A)*2, 24X (147)

R54: (47X, A)*3 (144)

R55: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

R56: (21X, A)*6 (132)

R57: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

R58: (19X, A)*6 (120)

R59: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

R60: (17X, A)*6 (108)

R61: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

R62: (15X, A)*6 (96)

R63: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

R64: (13X, A)*6 (84)

R65: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

R66: (11X, A)*6 (72)

R67: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

R68: (9X, A)*6 (60)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Thân

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15: (13X, V)*6 (90)

R16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

R17-34: 96X

R35: 15X, A, (30X, A)*2, 15X (93)

R36: (29X, A)*3 (90)

R37: 14X, A, (28X, A)*2, 14X (87)

R38: (27X, A)*3 (84)

R39: 13X, A, (26X, A)*2, 13X (81)

R40: (25X, A)*3 (78)

R41: 12X, A, (24X, A)*2, 12X (75)

R42: (23X, A)*3 (72)

R43: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

R44: (21X, A)*3 (66)

R45: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

R46: (19X, A)*3 (60)

Chốt len, cắt sợi.

Tai (2 cái)

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9-16: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Tai (2 cái)

Tai (2 cái)
Tai (2 cái)

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11-22: 60X

R23: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

R24: (7X, A)*6 (48)

R25: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

R26-28: 42X

R29: (5X, A)*6 (36)

R30-32: 36X

R33: 34X, A (35)

R34: 6X, A, 27X (34)

R35: 16X, A, 16X (33)

R36: 24X, A, 7X (32)

R37: 30X, A (31)

R38: 6X, A, 23X (30)

R39: 14X, A, 14X (29)

R40: 21X, A, 6X (28)

R41: 26X, A (27)

R42: 6X, A, 19X (26)

R43: 12X, A, 12X (25)

R44: 18X, A, 5X (24)

R45: 22X, A (23)

R46: 6X, A, 15X (22)

R47: 10X, A, 10X (21)

R48: 15X, A, 4X (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Chân

Sử dụng len màu be

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

R5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15-22: 84X

R23: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

R24: (11X, A)*6 (72)

R25: (X, A)*2, 22X, (A, X)*5, A, 21X, (A, X)*2 (62)

R26: (2X, A)*2, 12X, (A, 2X)*5, A, 12X, (A, 2X)*2 (52)

R27-34: 52X

R35: 50X, A (51)

R36: 11X, A, 38X (50)

R37: 24X, A, 24X (49)

R38: 36X, A, 11X (48)

R39: 46X, A (47)

R40: 10X, A, 35X (46)

R41: 22X, A, 22X (45)

R42: 33X, A, 10X (44)

R43: 42X, A (43)

R44: 9X, A, 32X (42)

R45: 20X, A, 20X (41)

R46: 30X, A, 9X (40)

R47: 38X, A (39)

R48: 8X, A, 29X (38)

R49: 18X, A, 18X (37)

R50: 27X, A, 8X (36)

R51: 34X, A (35)

R52: 7X, A, 26X (34)

R53: 16X, A, 16X (33)

R54: 24X, A, 7X (32)

R55: 30X, A (31)

R56: 6X, A, 23X (30)

R57: 14X, A, 14X (29)

R58: 21X, A, 6X (28)

R59: (12X, A)*2 (26)

R60: (11X, A)*2 (24)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Đuôi

Sử dụng len màu be

R1: MR, 5X

R2: 5V (10)

R3: (X, V)*5 (15)

R4: (2X, V)*5 (20)

R5: (3X, V)*5 (25)

R6: (4X, V)*5 (30)

R7-14: 30X

R15: (4X, A)*5 (25)

R16: (3X, A)*5 (20)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Sử dụng len màu trắng

R1: MR, 6X

R2: 6V (12)

R3: (X, V)*6 (18)

R4: (2X, V)*6 (24)

RR5: (3X, V)*6 (30)

R6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

R7: (5X, V)*6 (42)

R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

R9: (7X, V)*6 (54)

R10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

R11: (9X, V)*6 (66)

R12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

R13: (11X, V)*6 (78)

R14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

R15-16: 84X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu các phần chart móc gấu Teddy.

Hoàn thiện sản phẩm

 • Gắn mắt giữa hàng 39 và 40 của phần đầu.
 • Khâu tai vào đầu.
 • Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.
 • Khâu chân vào thân.

Lời Kết

Hãy để những đường kim mũi chỉ tạo nên những dấu ấn đặc biệt, tạo ra một chú gấu Teddy xinh xắn và ôm sâu ý nghĩa. Từ hướng dẫn này bạn có thể sáng tạo thành chart móc gấu Teddy Giáng sinh để làm quà tặng hoặc phụ kiện. Đan móc không chỉ là hành trình sáng tạo mà còn là cách để bạn kết nối với niềm vui và ấm áp của chính bản thân bạn.

Bài viết liên quan

Chart Móc Heo Uống Trà Sữa

Chart Móc Heo Uống Trà Sữa

Trong thế giới nghệ thuật đan móc, sự sáng tạo không có ranh giới, và nó đã đưa chúng ta đến một hành trình độc đáo –…

Chart Móc Con Heo 

Chart Móc Con Heo

Trong thời gian gần đây, một trào lưu mới đã nổi lên và lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội – đó là chart móc…

Chart Móc Cá Mập

Chart Móc Cá Mập

Trong thế giới của nghệ thuật đan móc, sự kết hợp giữa sợi len và chart móc không chỉ là một hình thức thủ công mà còn…

Chart Móc Cá Heo

Chart Móc Cá Heo

Trong thế giới phong phú của nghệ thuật đan móc, việc sáng tạo không chỉ là một cách để thể hiện kỹ năng mà còn là cơ…

Chart Móc Thỏ Mini

5 Mẫu Chart Móc Thỏ Mimi

Nếu bạn là một người yêu thích thỏ và muốn tự tay móc một chú thỏ mini xinh xắn thì bài viết này dành cho bạn. Với…

Móc Thỏ Mặc Váy

Móc Thỏ Mặc Váy Múa Ballet

Nếu bạn là một người đam mê thỏ và nghệ thuật ballet, việc Móc Thỏ Mặc Váy múa ballet không chỉ là một hoạt động thú vị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *