Chart Móc Chuột Mickey

Chuột Mickey là một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, được yêu thích bởi cả trẻ em và người lớn. Với hình dáng đáng yêu, thân thiện, chuột Mickey luôn mang đến cho mọi người niềm vui và tiếng cười.

Bạn đang đọc Chart Móc Chuột Mickey trong chuyên mục Chart Móc Thú của Len Cute 🧶

Nếu bạn yêu thích chuột Mickey và muốn tự tay làm một chú chuột Mickey bằng len đáng yêu bằng len thì Chart móc chuột Mickey là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Len Cute bắt tay vào móc chuột Mickey ngay hôm nay thôi nào!

Chart Móc Chuột Mickey: Chuẩn bị

Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Bảng Chart Móc Chuột Mickey: vật liệu

 • Chuẩn bị len: Len cần được chọn loại len màu be, đen, đỏ mềm, mịn, có độ co giãn tốt để móc được một chú chuột Mickey đáng yêu. Bạn có thể chọn màu len theo sở thích của mình.
 • Chuẩn bị kim móc: Kim móc cần được chọn cỡ phù hợp với loại len bạn sử dụng. Kim móc cỡ 3.0 mm phù hợp với len có sợi to trung bình.
 • Chuẩn bị mũi khâu, chỉ khâu: Mũi khâu và chỉ khâu cần được chuẩn bị để khâu kín các mối nối của chú chuột Mickey.
 • Chuẩn bị bông nhồi: Bông nhồi cần được chuẩn bị để nhồi vào chú chuột Mickey, tạo hình cho chú.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu móc chuột Mickey theo hướng dẫn của Chart Móc Chuột Mickey

Bảng Chart Móc Chuột Mickey: Kí Hiệu

 • X = Single Crochet ( mũi đơn)
 • V = Increase ( tăng mũi, V )
 • A= Decrease ( giảm mũi )
 • *5 = repeat 5 time ( lặp lại 5 lần )

Chart Móc Chuột Mickey: Hướng dẫn chi tiết

Phần Mặt

 • 1: vòng tròn Mr5x
 • 2:5v= 10x
 • 3: (x,v)*5= 15x
 • 4: 7x, v, 6x, v = 17x
 • 5: x,v, 3x, v, 4x, v, 2x,v,3x= 21x 6: 4x,v,5x,v,8x,v,x= 24x
 • 7: v, 8x,v,7x,v,6x = 27x
 • 8: 3x,v,4x,v,6x,v,7x,v3x= 31x
 • 9: 17x,(A,x)*3,A, 3x=27x
 • 10: v,12x, v, 3x,(v,x)*3,v, 3x = 33x
 • 11: 18x, (v,2x)*5, = 38x
 • 12:38
 • 13: 2x, v, 10x,v,2x,v,5x,v,3x,2v,3x,v,5x,v = 46x
 • 14: 46x
 • 15: 2v,5x,v,2x,v,5x,4v,9x,v,4x,v,9x,2v= 58
 • 16: (x,v)*2, 16x,(x,v)*4, v,6x,v,4x,v,4x,v,7x, (v,x)*2v =71
 • 17: 71x
 • 18: (x,A)*2, 16x, (x,A)*4, A, 10x, A, 5X, V,10x,V, (A,x)*2
 • A = 64x
 • 19: A, x, A,x, 14x, (A,x)* 3, 1A, 4x, A, (5x, A)*3, 4x, (x,A)*2=59
 • 20-21:59
 • 22: 38x 1 bính lên hàng ( 1 chain ) 23: 10x, 1A, 10x, 1A, 10x (32)

Phần Đuôi

 • 1: vong tròn Mr 5x
 • 2-36: 5x

Phần Tai : 2 cái

 • 1: 6 bính ko nối tròn
 • 2: 4x, 4x cùng chân ,3x, 3x cùng chân = 14x
 • 3: (5x,2v)*2 = 18x
 • 4: 6x,2v,7x,2v,x,= 22x
 • 5: 7x,2v,9x,2v,2x = 26x
 • 6: 26x
 • 7: 8x,2v,11x,2v,3x = 30 8-11: 30x
 • 12: 8x,A,11x,2A,3x = 26
 • 13:26x
 • 14: 7x,2A,9x,2A,2x= 22x 15: 6x,2A,7x,2A,x= 18x 16: (5x,2A)*2=14x

Phần Mũi

 • 1: vòng tròn mr 5x
 • 2: 5v=10x
 • 3: (2x,v,x,v)*2 = 14x
 • 4-6: 14x
 • 7: (2x,A,x,A)*2 = 10x 8:10x 9: 5A
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Đầu

 • 1: vòng tròn mr 6x
 • 2: 6v= 12
 • 3: 1v, 2x, 4v, 2x, 3v= (20)
 • 4: 7x, 2v, 8x, 2v, 1v= (24)
 • 5: 1x, 1v, 2x, 1v, 3x, 2v, 3x, 1v, 2x, 1v, 3x, 2v, 2x (32)
 • 6: 9x, 1v, 4x, 1v, 10x, 1v, 4x, 1v, 1x= (36)
 • 7: (5x, 1v)* 6= (42)
 • 8: (42)
 • 9: (6x, 1v)* 6= (48)
 • 10: (48)
 • 11: (7x, 1v)*6= (54)
 • 12: (54)
 • 13: (8x, 1v)* 6= (60)
 • 14: (60)
 • 15: (9x, 1v)*6 (66)
 • 16-18: (66)

Tip 1:

Làm từ cuối hàng 18

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1 bính lên hàng, quay sản phẩm lại móc hàng tiếp theo (6)
 • 20: 1A, 4x + 1 bính ( 1 chain ) (5)
 • 21: 3x, 1A + 1 bính (4)
 • 22: 1A, 2x + 1 bính (3)
 • 23: 1x, 1A + 1 bính (2) 24: 1A

Tip 2:

Móc vào cuối hàng 18, hoặc cách 5 mũi ở Tip 1

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1binhs lên hàng ( 1 chain) (6)
 • 20: 1A, 2x, 1A + 1 bính (1 chain )(4)
 • 21: 2A + 1x (2)
 • 22: 1A

Tip 3:

 • 19: 1A, 4x, 1A + 1 bính lên hàng, quay sản phẩm lại móc hàng tiếp theo (6)
 • 20: 1A, 4x + 1 bính (5)
 • 21: 3x, 1A + 1 bính (4)
 • 22: 1A, 2x + 1 bính (3) 23: 1x, 1A + 1 bính (2) 24: 1A

Phần Mắt : 2 cái màu đen

 • 1: 5 bính ko nối tròn
 • 2: 3x, 4 x cùng chân, 2x, 3 x cùng chân

Phần Thân

 • 1: mr 6x
 • 2: 6v=12
 • 3: (x,v)*6= 18
 • 4: (2x,v)*6=24
 • 5: (3x,v)*6= 30
 • 6: (4x,v)*6= 36
 • 7: (5x,v)*6= 42
 • 8: (6x,v)*6= 48
 • 9: (7x,v)*6= 54
 • 10-12: 54x
 • 13: (7x,A)*6= 48x
 • 14-15: 48x
 • 16: (6x,A)*6= 42x
 • 17-18: 42x
 • 19: (5x,A)*6= 36x
 • 20-21: 36x
 • 22: 22x, A, 4x,A,5x= 34x
 • 23: 34x
 • 24: 1A, 14x, 1A, 4x, 1A, 4x, 1A, 4x(30)
 • 25: 30x
 • 26: 1A, 12x, 1A, 3x, 1A, 4x, 1A, 3x (26)
 • 27: 26x

Phần Tay và Chân : 4 cái

 • 1: móc 17 bính nối tròn và 1 bính lên hàng
 • 2-18:17x
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Bao tay : 2 cái

 • 1: 6x ko nối tròn ( 6 chain, do not join )
 • 2: 4x, 4 x cùng chân(4sctog), 3x, 3x cùng chân (3sctog) = 14x
 • 3: (5x,v)*2=22
 • 4: 7x,v,9x,v,2x= 26x
 • 5-9: 26x
 • 10: 8x,A,11x,A,3x = 24x 11: 24x
 • 12: 8x,A,10x, A,2X = 22x
 • 13: 22x
 • 14(7x,A)*2= 18x
 • 15-19: 18x
 • 19:(8x,v)*2=20x
 • 20: 20x

Phần Ngón tay cái:  2 cái

 • 1: vòng tròn mr 5x
 • 2: 5v = 10x
 • 3-9:10x

Chừa len để may vào bao tay

Phần Giày

2 cái màu vàng cái màu vàng như cái Vớ

 • 1: 20 bính nối tròn, 1 bính lên hàng
 • 2: 20x
 • 3: 3x, v, (2x,v)*3, 3x,v,2x,v = 26x 4-5: 26x
 • 6: 3x,A, (3x,A)*3, 3x,A,2x,A= 20x

Giày : 2

 • 1: vòng tròn mr 6x
 • 2: 6v = 12
 • 3: 1v, 2x, 4v, 2x, 3v= (20) 4: 7x, 2v, 8x, 2v, 1x =(24) 5: *(5x,v)*4= (28)
 • 6: (6x,v)*4 (32)
 • 7: 12x, 1v, 15x, 1v, 3x (34)
 • 8-20: (34)
 • 21: 12x, 1A, 15x, 1A, 3x (32)
 • 22: (6x,A)*4= 28)
 • 23: (5x, A)*4= (24)
 • 24: 7x, 2A, 8x, 2A, 1x= (20)
 • 25: 1A, 2x, 4A, 2x, 3A =(12)
 • 26: 6A= (6)
Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần Quần : 2 ống

 • 1: 30 bính nối tròn (30 chain and join)
 • 2-4: 30x

Nối hai chân lại với nhau

 • 5: 2v, 19x, 4v,19x, 2v = 54x
 • 6: x,v,24x,v,x,v,24x,v = 58
 • 7-8:58x
 • 9-12: 3 bính, bỏ 3 mũi ( cái lỗ thò cái đuôi ra ngoài vì đuôi may vài thân ) ( chain 3, skip 3, ( hole for the tail) 58x
 • 13: 4x, A, 46x,A,4x = 56x
 • 14: 56x
 • 15: 4X,A,44x,A,4x = 54x
 • 16: 54x
 • 17: 3x,A,43x, A,2x = 52x

Chấm bi :4 cái

 • 1: 4 bính ko nối tròn
 • 2: 2x, 4 x cùng chân, x, 3x cùng chân

Lời kết

Với chart móc chuột Mickey, bạn có thể tạo ra một món quà độc đáo và ý nghĩa dành cho bé yêu, người thân hoặc bạn bè. Chú chuột Mickey móc len sẽ là người bạn đồng hành đáng yêu, giúp bé vui chơi, giải trí và phát triển khả năng sáng tạo.

Bài viết liên quan

Chart Móc Heo Uống Trà Sữa

Chart Móc Heo Uống Trà Sữa

Trong thế giới nghệ thuật đan móc, sự sáng tạo không có ranh giới, và nó đã đưa chúng ta đến một hành trình độc đáo –…

Chart Móc Con Heo 

Chart Móc Con Heo

Trong thời gian gần đây, một trào lưu mới đã nổi lên và lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội – đó là chart móc…

Chart Móc Cá Mập

Chart Móc Cá Mập

Trong thế giới của nghệ thuật đan móc, sự kết hợp giữa sợi len và chart móc không chỉ là một hình thức thủ công mà còn…

Chart Móc Cá Heo

Chart Móc Cá Heo

Trong thế giới phong phú của nghệ thuật đan móc, việc sáng tạo không chỉ là một cách để thể hiện kỹ năng mà còn là cơ…

Chart Móc Thỏ Mini

5 Mẫu Chart Móc Thỏ Mimi

Nếu bạn là một người yêu thích thỏ và muốn tự tay móc một chú thỏ mini xinh xắn thì bài viết này dành cho bạn. Với…

Móc Thỏ Mặc Váy

Móc Thỏ Mặc Váy Múa Ballet

Nếu bạn là một người đam mê thỏ và nghệ thuật ballet, việc Móc Thỏ Mặc Váy múa ballet không chỉ là một hoạt động thú vị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *